"ממעמקי הנפש" / תערוכה קבוצתית

ראשון עד ראשון | 06.06-04.07.2021 |

"ממעמקי הנפש"

תערוכה קבוצתית

למהלך השנה יש חיים משלו. נפש האדם יכולה לחוש ולהשתתף בחיים אלה. אם הנפש נותנת למה שקורה לפעול עליה, אז מתוך השתתפות זו תוכל היא לראשונה לגלות האמת על עצמה. היא תחוש כיצד צומחים בה כוחות המחזקים אותה מבפנים. היא תגלה שכוחות כאלה שואפים להתעורר בתוכה דרך ההשתתפות שלה במשמעות של מהלך העולם כפי שהיא מתגלה דרך השתלשלות הזמנים. כך לראשונה הנפש תתודע לנימים, העדינים אך מלאי המשמעות, הקושרים אותה לעולם שלתוכו נולדה.
בלוח שנה זה נכתבה אמירה* לכל שבוע שבאמצעותה יכולה הנפש לחוות ולהשתתף וזאת מתוך אמונה שהנפש שואפת להיות חלק ממהלך העולם, כפי שהוא מתבטא באמירות אלה, אם היא אכן מבינה את עצמה

טל שקד, רוני דורינגטון, יוסי אריש ולילי ציטרון

אוצרת: יעל ניצן