קול קורא מועמדים לפרס עמק הירדן תשע"ז 2017

פרס עמק הירדן הוענק משנת 1958 ועד שנת 2010. השנה, בהתאם להחלטת מליאת המועצה האזורית, אנו מחדשים את המפעל היוקרתי.

להענקת הפרס שלוש מטרות:
א. העצמת "גאוות היחידה" על היותנו חלק מהעמק הזה.
ב. עידוד ההצטינות בכל תחומי העשייה והיצירה.
ג. עידוד לתרומה בולטת וישירה לפיתוח וחיזוק עמק הירדן והאזור כולו.

פרסי עמק הירדן יוענקו על-ידי ראש המועצה האזורית עמק הירדן ומנכ"ל צמח מפעלים אזוריים, במעמד משפחות מקבלי הפרס, תושבי עמק הירדן ונציגי ציבור, מדי שנה, במועד קרוב ליום העצמאות.

פרס עמק הירדן יינתן לתושבי ויקירי העמק, למוסדות ומסגרות שהצטיינו וקידמו את התחום בו הם עוסקים ואשר מועמדותם נבחנה עפ"י אמות מידה ונמצאה ראויה על-ידי הוועדה הציבורית. מדי שנה יוענקו 4 פרסים למצטיינים בתחומם, ו-2 פרסי מפעל חיים ליחידים. כל זה מותנה באיתור מועמדים המומלצים ע"י הוועדה הציבורית. הועדה הציבורית מורכבת מיושב ראש, 6 חברי ועדה ומזכיר הוועדה. וועדה זו אושרה במליאת המועצה. הוועדה תפעל בשיתוף פעולה מלא עם ראש המועצה. הוועדה תפעל בחודשים ינואר, פברואר, מרץ ותגיש לראש המועצה ומנכ"ל צמח מפעלים אזוריים בסוף חודש מרץ את רשימת המועמדים לפרס.

מדי שנה בחודש ינואר, יצא חוזר מטעם וועדת הפרס ליישובי המועצה על מנת לקבל המלצות למועמדים לפרס. אין מגבלת כמות, כל חבר באחד מיישובי המועצה רשאי לשלוח שמות מועמדים כרצונו ומלבד שמילא את הטפסים במלואם ושלח אותם במועד הנקוב (לא יאוחר מ-28 לפברואר). בנוסף, יפורסם דבר הפרס לכלל הציבור באתר המועצה ובפרסומי התרבות, בצירוף תופסי ההרשמה.

תושבי העמק המעוניינים, רשאים לפנות ישירות למחלקה לתרבות לקבלת טופסי המלצה.

טופס המלצה כולל את הפרקים הבאים:
1. פרטים אישיים 2. קורות חיים 3. נימוקים וטיעונים לקבלת הפרס 4. נלווים מעידים (המלצות, פרסומים, ספרים, צילומים וכד').
ניתן להוריד את טופסי ההמלצה באתר המועצה: www.j-v.org.il ובאתר בית גבריאל: www.betgabriel.co.il

את הטפסים המלאים יש להעביר למחלקה לתרבות בבית גבריאל, לידי דורון רוֹת, מזכיר הועדה.


בהצלחה לכולנו

חברי ועדת הפרס:
עוזי קרן (עין גב) יו"ר הועדה, שולה בן נחום (בית זרע), עמנואל עמיבר (דגניה ב'), דני שני (פוריה עלית), דורון רוזנבלום (אשדות יעקב איחוד), איתן בלינקוב (המושבה כנרת), עדית דגן (גינוסר), מזכיר הוועדה - דורון רוֹת, מנהל המחלקה לתרבות, מ.א. עמק-הירדן

קול קורא מועמדים לפרס עמק הירדן תשע"ז 2017